Tin tức

HINH ANH KHAI NIEM VE LASER

KHÁI NIỆM VỀ LASER

KHÁI NIỆM VỀ LASER Laser còn đọc là lade là tên viết tắt của cụm từ Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation trong tiếng Anh, và có nghĩa là…

02/03/2017

Xem thêm