ĐỒNG ĐẾ SINH HOẠT TẬP THỂ TẠI BÌNH THUẬN

 ĐỒNG ĐẾ SINH HOẠT TẬP THỂ TẠI BÌNH THUẬN

           Đến hẹn lại lên, cứ vào tháng 9 hàng năm công ty lại tổ chức sinh hoạt tập thể cho toàn công ty nhân kỷ niệm ngày thành lập. Thử điểm lại:

  • Tháng 9/2009 sinh hoạt tập thể tại Nha Trang
  • Tháng 9/2010 sinh hoạt tập thể tại Thái Lan
  • Tháng 9/2011 (năm nay) sinh hoạt tập thể được đưa ra Bình Thuận

Song song với các hoạt động sự kiện được tổ chức trong năm, sinh hoạt tập thể hướng đến việc chăm lo đời sống tinh thần thể hiện sự quan tâm của ban lãnh đạo với nhân viên, giúp nhân viên thư giãn sau thời gian làm và nâng cao tinh thần làm việc, mỗi chuyến đi luôn để lại những kỉ niệm đẹp khó quên và lần này cũng vậy.

1 2 35 6

SINH HOẠT TẬP THỂ Related