THÔNG TIN – SỰ KIỆN

KHÁI NIỆM VỀ LASER

02/03/2017 Quản Trị

KHÁI NIỆM VỀ LASER Laser còn đọc là lade là tên viết tắt của cụm từ Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation trong tiếng Anh, và có nghĩa là “khuếch đại ánh sáng bằng phát xạ kích thích“.   Electron tồn tại ở các mức năng lượng riêng biệt trong một nguyên tử. Các mức năng lượng có thể […]

Xem thêm

THÔNG TIN

02/03/2017 Quản Trị

Làm thế nào để sử dụng một máy khắc laser để cắt mẫu và hình ảnh: Bạn đang tìm kiếm một máy khắc cắt laser có thể cắt gỗ, cắt khắc mica, cắt nhựa, cắt vải , hoặc nhiều vật liệu phi kim loại khác ? Máy cắt khắc laser cho phép bạn tạo ra […]

Xem thêm