SINH HOẠT TẬP THỂ

ĐỒNG ĐẾ SINH HOẠT TẬP THỂ TẠI BÌNH THUẬN

02/03/2017 Quản Trị

 ĐỒNG ĐẾ SINH HOẠT TẬP THỂ TẠI BÌNH THUẬN            Đến hẹn lại lên, cứ vào tháng 9 hàng năm công ty lại tổ chức sinh hoạt tập thể cho toàn công ty nhân kỷ niệm ngày thành lập. Thử điểm lại: Tháng 9/2009 sinh hoạt tập thể tại Nha Trang […]

Xem thêm