Sản phẩm

Mini laser

24/02/2017 Chili System

Công suất ống phóng:35W Vùng làm việc:458mm x 305mm Công suất máy:800W Kích thước máy: (DxRxC):830mm x 650mm x 1000mm Tương thích loại file:Windows XP/7, AI, PLT, DXF, DST, BMP, JPG, JPEG, PNG. Trọng lượng:120kg Nguồn điện:220V/50-60HZ,16A. Yêu cầu môi trường: Nhiệt độ môi trường xung quanh khoảng từ 10℃-30℃, độ ẩm từ 30%-80%.

Xem thêm

GH1810

23/02/2017 Chili System

Công suất ống phóng:85W Vùng làm việc:1800mm x 1000mm Công suất máy:1800W Kích thước máy: (DxRxC):2420mm x 1530mm x 1120mm Tương thích loại file:Windows XP/7, AI, PLT, DXF, DST, BMP, JPG, JPEG, PNG. Trọng lượng:350kg Nguồn điện:220V/50-60HZ,16A. Yêu cầu môi trường: Nhiệt độ môi trường xung quanh khoảng từ 10℃-30℃, độ ẩm từ 30%-80%.

Xem thêm

GH1480

22/02/2017 Chili System

Công suất ống phóng:80W Vùng làm việc:1400mm x 800mm Công suất máy:1800W Kích thước máy: (DxRxC):2100mm x 1300mm x 1120mm Tương thích loại file:Windows XP/7, AI, PLT, DXF, DST, BMP, JPG, JPEG, PNG. Trọng lượng:330kg Nguồn điện:220V/50-60HZ,16A. Yêu cầu môi trường: Nhiệt độ môi trường xung quanh khoảng từ 10℃-30℃, độ ẩm từ 30%-80%.

Xem thêm

GH960

21/02/2017 Chili System

Công suất ống phóng:70W Vùng làm việc:900mm x 600mm Công suất máy:800W Kích thước máy: (DxRxC):1460mm x 1000mm x 1100mm Tương thích loại file:Windows XP/7, AI, PLT, DXF, DST, BMP, JPG, JPEG, PNG. Trọng lượng:190kg Nguồn điện:220V/50-60HZ,16A. Yêu cầu môi trường: Nhiệt độ môi trường xung quanh khoảng từ 10℃-30℃, độ ẩm từ 30%-80%.

Xem thêm

GH1260

18/02/2017 Chili System

Công suất ống phóng:70W Vùng làm việc:1200mm x 600mm Công suất máy:1000W Kích thước máy: (DxRxC):1790mm x 1150mm x 1120mm Tương thích loại file:Windows XP/7, AI, PLT, DXF, DST, BMP, JPG, JPEG, PNG. Trọng lượng:250kg Nguồn điện:220V/50-60HZ,16A. Yêu cầu môi trường: Nhiệt độ môi trường xung quanh khoảng từ 10℃-30℃, độ ẩm từ 30%-80%.

Xem thêm