MÁY CẮT KHẮC LASER HIỆU GBOS

GB60A

11/09/2017 Quản Trị

Vùng làm việc: 250mm x 250mm Công suất ống phóng: 60W –  Mỹ Kích thước máy: (DxRxC): 1600mm x 950mm x 1700mm Tương thích loại file: Windows XP/7, AI, PLT, DXF, DST, BMP, JPG, JPEG, PNA, TIF. Trọng lượng: 210kg Nguồn điện: 220V/50-60HZ,20A. Yêu cầu môi trường: Nhiệt độ môi trường xung quanh khoảng từ […]

Xem thêm

MÁY KHẮC LASER FIBER: YLP-F20

21/08/2017 Quản Trị

Vùng làm việc: 100mm x 100mm Công suất máy: 0.6KW Công suất ống phóng: ≤20W Kích thước máy: (DxRxC): 900mm x 620mm x 1100mm Tương thích loại file: Windows XP/7, AI, PLT, DXF, DST, BMP, JPG, JPEG, PNG. Trọng lượng: 80kg Nguồn điện: 220V/50-60HZ,10A. Yêu cầu môi trường: Nhiệt độ môi trường xung quanh khoảng […]

Xem thêm

GN641CCD/C

21/08/2017 Quản Trị

  Công suất ống phóng: 70W Vùng làm việc: 540mm x 400mm Kích thước máy: (DxRxC): 1420mm x 820mm x 1100mm Tương thích loại file: Windows XP/7, AI, PLT, DXF, DST, BMP, JPG, JPEG, PNG. Nguồn điện: 220V/50-60HZ,16A. Yêu cầu môi trường: Nhiệt độ môi trường xung quanh khoảng từ 10℃-30℃, độ ẩm từ 30%-80%.

Xem thêm

GN640

21/08/2017 Quản Trị

Công suất ống phóng: 70W Vùng làm việc: 600mm x 400mm Kích thước máy: (DxRxC): 1420mm x 820mm x 1100mm Tương thích loại file: Windows XP/7, AI, PLT, DXF, DST, BMP, JPG, JPEG, PNG. Nguồn điện: 220V/50-60HZ,16A. Yêu cầu môi trường: Nhiệt độ môi trường xung quanh khoảng từ 10℃-30℃, độ ẩm từ 30%-80%.

Xem thêm

XXP3-180

01/08/2017 Quản Trị

Vùng làm việc: 600mm x 600mm Công suất ống phóng: 180W – Đức / Mỹ Kích thước máy: (DxRxC): 941mm x 752mm x 1500mm Tương thích loại file: Windows XP/7, AI, PLT, DXF, DST, BMP, JPG, JPEG, PNA, TIF. Trọng lượng: 180kg Nguồn điện: 220V/50-60HZ,20A. Yêu cầu môi trường: Nhiệt độ môi trường xung quanh […]

Xem thêm

Mini laser

24/02/2017 Chili System

Công suất ống phóng:35W Vùng làm việc:458mm x 305mm Công suất máy:800W Kích thước máy: (DxRxC):830mm x 650mm x 1000mm Tương thích loại file:Windows XP/7, AI, PLT, DXF, DST, BMP, JPG, JPEG, PNG. Trọng lượng:120kg Nguồn điện:220V/50-60HZ,16A. Yêu cầu môi trường: Nhiệt độ môi trường xung quanh khoảng từ 10℃-30℃, độ ẩm từ 30%-80%.

Xem thêm